Pro lepší zážitek doporučujeme spustit hru na počítači, nebo na tabletu.
Praha v jedné místnosti
CO TĚ ČEKÁ:
Zažiješ všední den nevšedního knihovního sluhy.
0/11
Původ:
zajištěná rodina, dědictví
Vzdělání:
hospodářský ústav
Předměty:
matematika, geometrie,
stavitelství
Talent:
výtvarný cit
Původ:
chudá tkalcovská rodina
Vzdělání:
kněžský seminář
Předměty:
filozofie, právo, latina
Talent:
sklony k pití a hazardu
Vlastnosti a předpoklady tvůrce Langweilova modelu Prahy
Původ: zajištěná rodina, dědictví
Vzdělání: hospodářský ústav
Předměty: matematika, geometrie, stavitelství
Talent: výtvarný cit
odpoved_1
odpoved_2
Langweilův model Prahy

Je vyrobený z papírové lepenky (stavby), kousků dřeva (výztuhy), sádry či slonoviny (sošky), které stojí na dřevěné opěrné konstrukci. Detaily jsou provedené tuší a temperovými barvami. Vznikal od roku 1826 až do smrti autora v roce 1837. Hotový měl být v roce 1840. K vidění je v Muzeu města Prahy.

Langweilův model Prahy

1. Klementinum: zde autor žil a pracoval
2. Staré Město s židovským ghettem: asi 1250 domů
3. Malá Strana: asi 520 domů
4. Hradčany: asi 190 domů

Materiální
Umělecko-řemeslná
Vlastenecká
Historická a dokumentární
Populárně-naučná
Holé fasády domů
Výstavba továren
Bourání opevnění
Chátrání klášterů
Rušení hřbitovů
Slučování domů
Budování železnice
Rozšiřování ulic
Bourání opevněníBourání opevnění
Po Langweilově smrti v roce 1837 ležel model zapomenutý v 9 bednách na půdě Klementina. Vědělo o něm jen několik zasvěcených. Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1891, kdy se objevil na prestižní Zemské jubilejní výstavě. Když v roce 1954 model převzalo Muzeum města Prahy, vyšlo najevo, že je značně poškozený. A tak bylo rozhodnuto o jeho opravě a vyčištění. Pomůžeš ho správně restaurovat, tedy obnovit a zachovat jeho hodnotu?
Některé části modelu chyběly, např. slonovinové sošky z Karlova mostu, k jeho obnově tedy nestačilo jen setřít prach. Zachránci Langweilova modelu se stali akademičtí malíři – manželé Jana a Jiří Boudovi, kteří se v roce 1962 pustili do extrémně náročné operace...
Jana Boudová, doplňování odpadlých částí (Muzeum města Prahy)Jiří Bouda, vyrovnávání propadlých ploch pomocí kolíčků (Muzeum města Prahy)
Zkouška: oprava menší části modelu (sv. Haštal)
Odstranění prachu a odkrytí původních barev
Vyrovnání propadlých ploch (střech, zdí, ulic)
Doplnění poškozených částí podle stop lepidla
Výroba chybějících částí (ozdoby, komíny, sošky)
Vyrovnání a zajištění dřevěné opěrné konstrukce
Povrchová úprava, lakování a konzervování barev
Nakonec vyvstala otázka, jak model ochránit před působením vnějších vlivů. Muzeum pořídilo prosklenou vitrínu, která však nebyla prachuvzdorná. Model se tedy musel čas od času složitě čistit...
odpoved_1
odpoved_2

Konec hry

Autoři

Námět, scénář
Martin Poch, Iva Vachková
Metodická oponentura
Iva Vachková
Odborná revize
Kateřina Bečková, Tomáš Dvořák, Pavla Státníková
Jazykové korektury
Miloš Miškovský
Grafika
Lukáš Kejha

Konec hry

Autoři

Animace, storyboard
Kryštof Pacourek
Vizuální oponentura
Tomáš Bílek, Ondřej Zámiš
Programování
Jaroslav Horák, Peter Leibitzer, Vlastimil Poděbradský
Voiceover
Nahrávací studio George Lukase

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Bečková, Kateřina, Fokt, Miroslav, Svědectví Langweilova modelu Prahy, Praha: Schola ludus-Pragensia, 1996.
Bělina, P. a kol., Dějiny Prahy II., Praha, Litomyšl: Paseka, 1998.
Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš, Macková, Marie, Z dějin české každodennosti, Praha: Karolinum, 2017.
Lněničková, Jitka, České země v době předbřeznové. 1792-1848, Praha: Libri, 1999.
Lněničková, Jitka, České země v době osvícenství, Praha: Albatros, 2002.

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Lněničková, Jitka, České země v době obrození, Praha: Albatros, 2002.
Lněničková, Jitka, Svět dětí, Praha: Albatros, 2005.
Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 2001.
Rybár, Ctibor, Židovská Praha. Průvodce památkami, Praha: ZV Spektrum, 1991.
Voit, Petr, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri, 2006.