Pro lepší zážitek doporučujeme spustit hru na počítači, nebo na tabletu.
Praha z papíru
CO TĚ ČEKÁ:
Dozvíš se, jak tiskne kámen.
0/10
1.2.3.
Fotoaparát
Tužka a papír
Kamenotiskařský stroj
Zbývá pokusů: 4
Zbývá pokusů: 4
Vyhodnocení

Konec hry

Autoři

Námět, scénář
Martin Poch, Iva Vachková
Metodická oponentura
Iva Vachková
Odborná revize
Kateřina Bečková, Tomáš Dvořák, Pavla Státníková
Jazykové korektury
Miloš Miškovský
Grafika
Lukáš Kejha

Konec hry

Autoři

Animace, storyboard
Kryštof Pacourek
Vizuální oponentura
Tomáš Bílek, Ondřej Zámiš
Programování
Jaroslav Horák, Peter Leibitzer, Vlastimil Poděbradský
Voiceover
Nahrávací studio George Lukase

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Bečková, Kateřina, Fokt, Miroslav, Svědectví Langweilova modelu Prahy, Praha: Schola ludus-Pragensia, 1996.
Bělina, P. a kol., Dějiny Prahy II., Praha, Litomyšl: Paseka, 1998.
Lenderová, Milena, Jiránek, Tomáš, Macková, Marie, Z dějin české každodennosti, Praha: Karolinum, 2017.
Lněničková, Jitka, České země v době předbřeznové. 1792-1848, Praha: Libri, 1999.
Lněničková, Jitka, České země v době osvícenství, Praha: Albatros, 2002.

Konec hry

Seznam literatury použité při tvorbě scénáře

Lněničková, Jitka, České země v době obrození, Praha: Albatros, 2002.
Lněničková, Jitka, Svět dětí, Praha: Albatros, 2005.
Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 2001.
Rybár, Ctibor, Židovská Praha. Průvodce památkami, Praha: ZV Spektrum, 1991.
Voit, Petr, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha: Libri, 2006.